Franeker

Nieuwsbrief oktober 2020

Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.

Klik voor de nieuwsbrief van oktober 2020

Geacht(e) lid(leden),
 
Betreft:  -contributie
              -corona
 
Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.
Het belangrijkste punt was: Het NUT in coronatijd.
In juli j.l. hebben wij u bericht dat alle activiteiten in het kalenderjaar 2020 niet door gaan.
Geen reisje naar Brugge en geen bijeenkomsten in Bloemketerp.
 
Voorlopig houden we een sprankje hoop dat we begin 2021 weer de nutsavonden kunnen houden.
Maar…, niemand die op dit moment weet hoe we er dan voor staan.
 
Het bestuur heeft besloten dit jaar de jaarvergadering uit te stellen naar het seizoen 2021- 2022.
Het contributiebedrag voor het seizoen 2019-2020 hebben we bijgesteld.
Om toch een aantal vaste kosten te kunnen dekken hierbij het verzoek om onderstaand aangepast bedrag over te willen maken.
 
De contributie  2020-2021 is:     €. 10,= per  persoon
 
Graag voor 1 december a.s. overmaken op:
 
                                            NL69RABO0132314088 tgv Nut Franeker
                                    met vermelding : contr. 2020/21 en uw postcode?

 
Het bestuur wenst u alle goeds toe in deze ‘barre’ en onzekere tijden.
  
Franeker, oktober 2020.
 

Activiteiten


Archief

13-04-2022
Nieuwsbrief April 2022

We blijven optimistisch en hopen in september een nieuwe start te kunnen
maken.
Het is ons gelukt om het oorspronkelijke programma van het vervallen seizoen 2020-2021 opnieuw aan te kunnen bieden. De data ziet u onderaan deze pagina.

27-09-2022
Hymp Hamp

De acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zorgen met korte, komische sketches vol zelfspot en humor voor een hilarische avond.

26-10-2022
Jaarvergadering (2020-2022)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend:  Strafpleiter Tjalling van der Goot.
 

26-10-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter. Als aansluiting op de jaarvergadering.

21-11-2022
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.
Aanvan 20.00 uur.

18-12-2022
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

19-01-2023
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).
Aanvang 20.00 uur

22-02-2023
Grytz en Grize

Aanvan 20.00 uur.
 

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

09-02-2022
Nieuwsbrief Februari 2022

Gezien de nog steeds geldende beperkingen en de oplopende besmettingscijfers is het niet mogelijk  om onze activiteiten weer op te starten.