Franeker

Nieuwsbrief November/december 2022

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.

Geacht(e) lid/leden,

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.
Mocht U de contributie voor dit seizoen nog niet hebben overgemaakt dan hierbij nogmaals het verzoek. Bankrekening : NL69RABO0132314088 t.g.v. NUT Franeker. (N.B.  € 20,- per persoon)
Onze herhaalde oproep voor nieuwe bestuursleden blijft nog open staan.
In de jaarvergadering is de entree bij de bijeenkomsten vastgesteld op € 5,- p.p. 
Graag nodigen wij u uit voor onderstaande bijeenkomsten:
 
Op maandag 21 november komt de heer Peter Brusse ons vertellen over Engeland.
Zijn presentatie is getiteld : “Ach Engeland”.
Peter Brusse is jarenlang correspondent geweest in Londen en kent de Engelsen op zijn duimpje. Op zijn bekende, humoristische wijze  worden wij bijgepraat.
Zijn boek “Ach, Engeland …” is in de zaal te koop voor € 15,-
Aanvang: 20.00 uur in “Bloemketerp”.
Entree € 5,-
 
Op zondagmiddag 18 december verzorgt het zangkoor “Vocal Chain” bestaande uit zangeressen en zangers uit Franeker en Harlingen voor ons een speciaal kerstprogramma.
Aanvang: 15.00 uur in “Bloemketerp”.   Entree €. 5,-.
 
Attentie:
Voor deze middag is aanmelding vooraf verplicht i.v.m. de catering.
Opgave kan vanaf heden per email of telefonisch tot uiterlijk 10 december.
Aanmelding kan ook bij uw bezoek op 21 november aan de zaal.
Voor beide bijeenkomsten mag u introducés meenemen. Mochten zij lid willen worden, dan  krijgen zij een reductie van € 5,- op de contributie voor het lopende seizoen.
 
Graag tot 21 november en 18 december.
 
Wij wensen u allen gezonde en gezellige wintermaanden.
 
Het bestuur.
 
Volgende Nutsbijeenkomsten:

donderdag 19 januari 2023 Jaap Kloosterhuis
woensdag 22 februari 2023 Grytz en Grize
vrijdag 24 maart 2023 Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver

Activiteiten


Archief

16-03-2023
NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

22-02-2023
Grytz en Grize

Aanvan 20.00 uur.
 

13-02-2023
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief van februari 2023.

19-01-2023
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).
Aanvang 20.00 uur

18-12-2022
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

21-11-2022
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.
Aanvan 20.00 uur.

16-11-2022
Nieuwsbrief November/december 2022

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.

26-10-2022
Jaarvergadering (2020-2022)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend:  Strafpleiter Tjalling van der Goot.
 

26-10-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter. Als aansluiting op de jaarvergadering.