Franeker

NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

Geacht(e) lid/leden,
 
Hierbij alweer onze laatste nieuwsbrief van dit seizoen.

Zoals bekend loopt ons seizoen van 1 augustus t.m. 31 juli.

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.

De opkomst op de verschillende bijeenkomsten zijn steeds bijzonder hoog en wij zijn dan ook verheugd dat het voortbestaan van NUT Franeker inmiddels lijkt verzekerd doordat een aantal leden zich beschikbaar heeft gesteld om bestuurstaken over te nemen.

Het huidige bestuur heeft samen met de kandidaat-bestuursleden inmiddels het programma voor het komende seizoen vastgesteld en hoopt u dit in april te kunnen aanbieden.

De activiteiten zullen in het nieuwe seizoen niet meer op maandag en dinsdag worden gehouden.

Op vrijdag 24 maart a.s. komen
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver
het  seizoen afsluiten met een muzikaal optreden in Franse en Friese sferen.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Locatie: Recreatiecentrum Bloemketerp
De aanvang is 20.00 uur.
De entree bedraagt €. 5,= p.p.
Tot dan.
 
Het bestuur.
P.S.

De excursie op 17 mei a.s. naar het Lauwersmeergebied is inmiddels volgeboekt.
Deeelnemers aan de excursie krijgen begin mei nog een herinnering.
 

Activiteiten


Archief

06-04-2023
Programma 2023-2024: Voorwoord

Hierbij het nieuwe programma voor het seizoen 2023-2024. Volgens ons zijn we er in geslaagd weer een afwisselend en boeiend programma samen te stellen. We zien het komende seizoen dan ook met vertrouwen tegemoet.

15-03-2024
Nieuwsbrief maart 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op vrijdag 22 maart. Onze gast is Rolling Home uit
Sneek. Het koor werd in 1994 opgericht als Shantykoor maar in de loop van de jaren is het genre
verschoven naar Folk.

22-03-2024
Rolling Home uit Sneek

Het koor werd in 1994 opgericht als Shantykoor maar in de loop van de jaren is het genre
verschoven naar Folk.

15-02-2024
Simon Vuyk

Criminoloog en misdaadjournalist uit Harlingen, o.a. bekend als naaste medewerker van Peter R. de Vries.

08-02-2024
Nieuwsbrief februari 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op 15 februari. Onze spreker is Simon Vuyk uit
Harlingen. Hij houdt een lezing met de titel “Tegen geweld en voor vriendschap”.

24-01-2024
Commissaris van de Koning, drs. Arno Brok

Hij praat ons bij over het reilen en zeilen in de provincie.

17-12-2023
Kerstmiddag met De Krystreizigers

Kerstliedjes van overal door Frederike Kleefstra, Marijke Rodenburg, Klaas de Vries, Tsjamme Overal en pianiste Corinne Staal.
Zondagmiddag 17 december, 15.00 uur.
 

De Krystreizigers
04-12-2023
Nieuwsbrief december 2023

Graag nodigen wij u uit voor de kerstmiddag op zondag 17 december, met de Krystreizigers. De Krystreizigers bestaan uit

17-11-2023
Manon Borst, directeur van Museum Martena

Zij vertelt over de Martenastins, de tuin en uiteraard het museum.

19-10-2023
Gerard en Compagnie - Jaarvergadering

19:30u. Jaarvergadering .
Met muzikaal programma rond Emily Dickinson.