Franeker

NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

Geacht(e) lid/leden,
 
Hierbij alweer onze laatste nieuwsbrief van dit seizoen.

Zoals bekend loopt ons seizoen van 1 augustus t.m. 31 juli.

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.

De opkomst op de verschillende bijeenkomsten zijn steeds bijzonder hoog en wij zijn dan ook verheugd dat het voortbestaan van NUT Franeker inmiddels lijkt verzekerd doordat een aantal leden zich beschikbaar heeft gesteld om bestuurstaken over te nemen.

Het huidige bestuur heeft samen met de kandidaat-bestuursleden inmiddels het programma voor het komende seizoen vastgesteld en hoopt u dit in april te kunnen aanbieden.

De activiteiten zullen in het nieuwe seizoen niet meer op maandag en dinsdag worden gehouden.

Op vrijdag 24 maart a.s. komen
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver
het  seizoen afsluiten met een muzikaal optreden in Franse en Friese sferen.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Locatie: Recreatiecentrum Bloemketerp
De aanvang is 20.00 uur.
De entree bedraagt €. 5,= p.p.
Tot dan.
 
Het bestuur.
P.S.

De excursie op 17 mei a.s. naar het Lauwersmeergebied is inmiddels volgeboekt.
Deeelnemers aan de excursie krijgen begin mei nog een herinnering.
 

Activiteiten


Archief

16-03-2023
NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

22-02-2023
Grytz en Grize

Aanvan 20.00 uur.
 

13-02-2023
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief van februari 2023.

19-01-2023
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).
Aanvang 20.00 uur

18-12-2022
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

21-11-2022
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.
Aanvan 20.00 uur.

16-11-2022
Nieuwsbrief November/december 2022

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.

26-10-2022
Jaarvergadering (2020-2022)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend:  Strafpleiter Tjalling van der Goot.
 

26-10-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter. Als aansluiting op de jaarvergadering.