Franeker

NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

Geacht(e) lid/leden,
 
Hierbij alweer onze laatste nieuwsbrief van dit seizoen.

Zoals bekend loopt ons seizoen van 1 augustus t.m. 31 juli.

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.

De opkomst op de verschillende bijeenkomsten zijn steeds bijzonder hoog en wij zijn dan ook verheugd dat het voortbestaan van NUT Franeker inmiddels lijkt verzekerd doordat een aantal leden zich beschikbaar heeft gesteld om bestuurstaken over te nemen.

Het huidige bestuur heeft samen met de kandidaat-bestuursleden inmiddels het programma voor het komende seizoen vastgesteld en hoopt u dit in april te kunnen aanbieden.

De activiteiten zullen in het nieuwe seizoen niet meer op maandag en dinsdag worden gehouden.

Op vrijdag 24 maart a.s. komen
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver
het  seizoen afsluiten met een muzikaal optreden in Franse en Friese sferen.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Locatie: Recreatiecentrum Bloemketerp
De aanvang is 20.00 uur.
De entree bedraagt €. 5,= p.p.
Tot dan.
 
Het bestuur.
P.S.

De excursie op 17 mei a.s. naar het Lauwersmeergebied is inmiddels volgeboekt.
Deeelnemers aan de excursie krijgen begin mei nog een herinnering.
 

Activiteiten


Archief

06-04-2023
Programma 2023-2024: Voorwoord

Hierbij het nieuwe programma voor het seizoen 2023-2024. Volgens ons zijn we er in geslaagd weer een afwisselend en boeiend programma samen te stellen. We zien het komende seizoen dan ook met vertrouwen tegemoet.

20-09-2023
Kunstenaarskoppel uit Koudum

Cris Toala Olivares, fotograaf van vooral vulkanen.
Alice Wielinga, o.a.werkzaam met kunstenaars in Noord-Korea. Samen bezoeken ze de verste uithoeken van de wereld.

19-10-2023
Gerard en Compagnie - Jaarvergadering

19:30u. Jaarvergadering .
Met muzikaal programma rond Emily Dickinson.

17-11-2023
Manon Borst, directeur van Museum Martena

Zij vertelt over de Martenastins, de tuin en uiteraard het museum.

17-12-2023
Kerstmiddag met De Krystreizigers

Kerstliedjes van overal door Frederike Kleefstra, Marijke Rodenburg, Klaas de Vries, Tsjamme Overal en pianiste Corinne Staal.

17-01-2024
Commissaris van de Koning, drs. Arno Brok

Hij praat ons bij over het reilen en zeilen in de provincie.

15-02-2024
Geert van Tuinen

Bekend van Omrop Fryslân.

22-03-2024
Rolling Home uit Sneek

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

16-03-2023
NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.