Franeker

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief van februari 2023.

Na afloop van de vorige Nutsavond met de inleiding van boswachter Jaap Kloosterhuis kwam de voorzitter met de mededeling dat er inmiddels kandidaten zijn voor het bestuur.
In de komende jaarvergadering zullen zij worden voorgedragen.
Inmiddels zijn zij samen met het huidige bestuur bezig om het nieuwe jaarprogramma 2023-2024 samen te stellen.
Gelukkig een positieve ontwikkeling en kan Nut Franeker dus verder.
Op diezelfde avond werd er een mogelijke excursie naar het Lauwersmeergebied aangekondigd!
Inmiddels zijn er afspraken vastgelegd.
 
Op woensdag 17 mei a.s. gaan we samen met boswachter Jaap een boottocht maken in het  Lauwersmeergebied.
Programma:
Vertrek:  per bus om 13.00 uur vanaf Sporthal De Trije, Hertog van Saxenlaan, Franeker.
We stappen om 14.00 uur aan boord in Oostmahorn. Tijdens de tocht is er koffie/thee met gebak en een drankje met borrelgarnituur. De boottocht eindigt om 16.30 uur.
Terug in Franeker: 17.30 uur.
Maximum aantal deelnemers is 75.
De kosten bedragen €. 40,= p.p., alles inclusief. Vol = vol!!
Aanmelding tot 1 maart  2023!
Deelname op volgorde van ontvangst van de betaling op rek. NL69RABO0132314088
t.n.v. : NUT Franeker met de vermelding: boottocht 17 mei.
Bij meer dan 50 aanmeldingen zullen een aantal auto’s worden ingezet.
 
Graag nodigen wij U uit voor woensdag 22 februari a.s. voor de muzikale avond met Grytz en Grize.
Grytsje Melchers en Douwe van der Werf komen die avond samen met Bokke Rypma en Jan Hoekstra en zij zullen ons laten genieten van eigen “Fryske liedjes” en meer..
Wellicht is het ook mogelijk verzoeknummers in te dienen.
Een vrolijke, muzikale avond staat ons te wachten.
Locatie:     Recreatiecentrum “Bloemketerp”.
Aanvang:  20.00 uur.
Entree:      €. 5,= , incl. koffie/thee.
 
Graag tot ziens op woensdag 22 februari !!
Het bestuur.
 
Vrijdag 24 maart : Gerard Allerliefste en Geartsje Zwerver
 

Activiteiten


Archief

16-03-2023
NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

22-02-2023
Grytz en Grize

Aanvan 20.00 uur.
 

13-02-2023
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief van februari 2023.

19-01-2023
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).
Aanvang 20.00 uur

18-12-2022
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

21-11-2022
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.
Aanvan 20.00 uur.

16-11-2022
Nieuwsbrief November/december 2022

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.

26-10-2022
Jaarvergadering (2020-2022)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend:  Strafpleiter Tjalling van der Goot.
 

26-10-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter. Als aansluiting op de jaarvergadering.