Franeker

Nieuwsbrief April 2022

We blijven optimistisch en hopen in september een nieuwe start te kunnen
maken.
Het is ons gelukt om het oorspronkelijke programma van het vervallen seizoen 2020-2021 opnieuw aan te kunnen bieden. De data ziet u onderaan deze pagina.

Geacht(e) lid/leden,

We blijven optimistisch en hopen in september een nieuwe start te kunnen maken.

Het is ons gelukt om het oorspronkelijke programma van het vervallen seizoen 2020-2021 opnieuw aan te kunnen bieden. De data ziet u onderaan deze pagina.

Bestuurszaken:
Na 20 jaar trouwe dienst heeft onze penningmeester, de heer Rienk Schaafstra, te kennen gegeven, dat hij om gezondheidsreden helaas zijn bestuurslidmaatschap moet beëindigen. In de jaarvergadering van oktober komt zijn functie beschikbaar.
Dus hierbij een dringende oproep: wij zoeken een nieuwe penningmeester. Kandidaten voor deze functie kunnen voor nadere informatie contact opnemen met de voorzitter, Sytze de Jong. Telefoon: 0517-392601.
In 2023 zijn de voorzitter en de secretaris beiden aftredend en zij hebben aangegeven, dat zij zich niet herkiesbaar zullen stellen. Dus ook voor deze beide functies zijn wij op zoek naar nieuwe gezichten.
Wij vinden het van belang, dat nieuwe bestuursleden al in een vroeg stadium een tijdje meelopen ter voorbereiding op een nieuw seizoen.
Wij vragen belangstellenden voor deze beide functies zich ook nu al te melden bij de voorzitter. Wij hopen, dat er onder de leden kandidaten te vinden zijn om de (eenvoudige) taken van genoemde bestuursleden over te nemen, want... Het zou toch jammer zijn dat de oudste vereniging van Franeker (sinds 1809) niet
langer kan blijven functioneren ?
Schroom niet en stel u beschikbaar!


Dinsdag 27 september 2022 om 20 uur: Fries cabaret Hymp Hamp

Woensdag 26 oktober 2022 om 19.30 uur: jaarvergadering (periode 2020 – 2022) aansluitend: strafpleiter Tjalling van der Goot

Maandag 21 november 2022 om 20 uur : Peter Brusse over Engeland

Zondag 18 december 2022 om 15 uur : Kerstmiddag met koor Vocal Chain uit Harlingen

Donderdag 19 januari 2023 om 20 uur : boswachter Jaap Kloosterhuis over 50 jaar Lauwersmeergebied

Woensdag 22 februari 2023 om 20 uur: muzikale avond met Grytz en Grize

Vrijdag 24 maart 2023 om 20 uur: Franse en Friese chansons met Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver

Met dit programma hopen we weer, zoals we dat gewend waren, op een volle zaal!
Wij wensen u fijne Paasdagen en een mooie zomer!

Tot ziens in september.
Het bestuur.
 

Activiteiten


Archief

16-03-2023
NIeuwsbrief maart 2023

Na 2 jaren zonder Nutsactiviteiten wegens de corona-epidemie hebben wij dit seizoen de draad weer kunnen oppakken en zijn de eerder geplande activiteiten van 2020-2021 alsnog uitgevoerd.
 

24-03-2023
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.
aanvang: 20.00 uur.

22-02-2023
Grytz en Grize

Aanvan 20.00 uur.
 

13-02-2023
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief van februari 2023.

19-01-2023
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).
Aanvang 20.00 uur

18-12-2022
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

21-11-2022
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.
Aanvan 20.00 uur.

16-11-2022
Nieuwsbrief November/december 2022

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.

26-10-2022
Jaarvergadering (2020-2022)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Aansluitend:  Strafpleiter Tjalling van der Goot.
 

26-10-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter. Als aansluiting op de jaarvergadering.