Franeker

In tijden van corona...

Toen wij op 27 februari j.l. onze laatste Nutsavond hadden met Pauline Broekema, had niemand kunnen bedenken, dat we op dit moment in zulke bizarre omstandigheden leven.

We werden genoodzaakt onze laatste activiteiten af te blazen.

Het reisje naar Brugge en Gent is verplaatst naar oktober (de deelnemers hebben daarover informatie ontvangen) en de muzikale afsluiting met Grytz en Grize zal waarschijnlijk in het seizoen 2021 - 2022 plaatsvinden.

In de hoop, dat wij elkaar in het komend seizoen weer kunnen ontmoeten op de manier, zoals wij dat gewend zijn, presenteren wij hierbij het nieuwe programma. Uiteraard onder voorbehoud.

Onze bijeenkomsten blijven gehouden worden in Recreatiecentrum Bloemketerp, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De entree bedraagt € 3,- per persoon, gasten betalen € 10,-

De contributie bedraagt met ingang van het komende seizoen € 20,- per persoon.In de nieuwsbrief van september volgen nadere mededelingen omtrent de betaling. Voor elke activiteit sturen wij een nieuwsbrief toe met nadere informatie.

Ondanks de vervelende omstandigheden wensen wij al onze leden een mooie zomer toe en hopen wij iedereen in september weer te ontmoeten.

Pas goed op jezelf en je naasten!

Sytze de Jong, voorzitter.

Download hier het Programma 2020-2021 als PDF.

Activiteiten


Archief

22-12-2020
Nieuwsbrief december 2020

Behoedzaam schuifelen we naar het eind van het jaar en behoedzaam zullen we voorlopig moeten blijven...

26-03-2021
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.

16-02-2021
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter.

13-01-2021
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).

13-12-2020
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

19-11-2020
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.

21-10-2020
Jaarvergadering/Vocal Group Stim

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Daarna: Vocal Group Stim met hun muzikale voostelling "Lef", een mix van Nederlandse en Friese luisterliedjes en persoonlijke verhalen.

20-10-2020
Nieuwsbrief oktober 2020

Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.

Klik voor de nieuwsbrief van oktober 2020

21-09-2020
Hymp Hamp

De acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zorgen met korte, komische sketches vol zelfspot en humor voor een hilarische avond.

19-09-2020
Corona en NUT Franeker

De huidige, nog steeds onzekere situatie rondom het coronavirus heeft tot gevolg dat ook wij genoodzaakt zijn onze planning voor het komende seizoen aan te passen.

Klik om onze nieuwsbrief te lezen.