Franeker

Nieuwsbrief oktober 2020

Geacht(e) lid(leden),
 
Betreft:  -contributie
              -corona
 
Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.
Het belangrijkste punt was: Het NUT in coronatijd.
In juli j.l. hebben wij u bericht dat alle activiteiten in het kalenderjaar 2020 niet door gaan.
Geen reisje naar Brugge en geen bijeenkomsten in Bloemketerp.
 
Voorlopig houden we een sprankje hoop dat we begin 2021 weer de nutsavonden kunnen houden.
Maar…, niemand die op dit moment weet hoe we er dan voor staan.
 
Het bestuur heeft besloten dit jaar de jaarvergadering uit te stellen naar het seizoen 2021- 2022.
Het contributiebedrag voor het seizoen 2019-2020 hebben we bijgesteld.
Om toch een aantal vaste kosten te kunnen dekken hierbij het verzoek om onderstaand aangepast bedrag over te willen maken.
 
De contributie  2020-2021 is:     €. 10,= per  persoon
 
Graag voor 1 december a.s. overmaken op:
 
                                            NL69RABO0132314088 tgv Nut Franeker
                                    met vermelding : contr. 2020/21 en uw postcode?

 
Het bestuur wenst u alle goeds toe in deze ‘barre’ en onzekere tijden.
  
Franeker, oktober 2020.
 

Activiteiten

19-11-2020
Peter Brusse: Ach, Engeland

Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.

13-12-2020
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

13-01-2021
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).

16-02-2021
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter.

26-03-2021
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.


Archief

21-10-2020
Jaarvergadering/Vocal Group Stim

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Daarna: Vocal Group Stim met hun muzikale voostelling "Lef", een mix van Nederlandse en Friese luisterliedjes en persoonlijke verhalen.

20-10-2020
Nieuwsbrief oktober 2020

Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.

Klik voor de nieuwsbrief van oktober 2020

21-09-2020
Hymp Hamp

De acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zorgen met korte, komische sketches vol zelfspot en humor voor een hilarische avond.

19-09-2020
Corona en NUT Franeker

De huidige, nog steeds onzekere situatie rondom het coronavirus heeft tot gevolg dat ook wij genoodzaakt zijn onze planning voor het komende seizoen aan te passen.

Klik om onze nieuwsbrief te lezen.

24-04-2020
Op reis naar Brugge en Gent

Van 24 t/m 26 april gaan we op reis naar Brugge en Gent, België.