Franeker

Nieuwsbrief September 2021

Datum: 20-09-2021

We zijn nog niet verlost van een aantal beperkende maatregelen betreffende het Corona-19 virus.

Geacht(e)lid/leden,
 
We zijn nog niet verlost van een aantal beperkende maatregelen betreffende het Corona-19 virus.

Ook na 25 september a.s. zal de corona-check bij onze bijeenkomsten verplicht zijn. Na overleg met de uitbater van “Bloemketerp”, de heer G. Kuiken, is duidelijk, dat die verantwoordelijkheid bij het bestuur ligt.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld, dat wij geen enkel risico willen lopen en onder deze omstandigheden geen bijeenkomsten zullen houden.

Tevens hebben reacties van een aantal leden het bestuur gesterkt in haar standpunt.

Omdat de afgekondigde maatregelen gelden tot 1 november a.s. heeft het bestuur unaniem besloten de bijeenkomsten in september en oktober niet door te laten gaan.

27 september 2021  en 27 oktober 2021 gaan dus niet door.

De bijeenkomst van 27 september wordt verplaatst naar 13 april 2022.                                     

Voor de bijeenkomst van 27 oktober moet nog een nieuwe datum gekozen worden.

In november zullen wij u opnieuw via een nieuwsbrief informeren over het verdere verloop van dit seizoen.
Wij rekenen op uw begrip en hopen dat we na 1 november weer zonder beperkingen het programma kunnen uitvoeren.                                                                                                         

Pas goed op uzelf en uw omgeving!
 
Het bestuur.
 

Activiteiten


Archief

20-09-2021
Nieuwsbrief September 2021

We zijn nog niet verlost van een aantal beperkende maatregelen betreffende het Corona-19 virus.

18-11-2021
Jaarvergadering (en Peter Brusse)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Peter Brusse:
Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.

19-12-2021
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

17-01-2022
Grytz en Grize

Een prachtige muzikale afsluiting van het seizoen.

28-01-2022
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).

15-02-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter.

18-03-2022
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.

13-04-2022
Hymp Hamp

De acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zorgen met korte, komische sketches vol zelfspot en humor voor een hilarische avond.

22-12-2020
Nieuwsbrief december 2020

Behoedzaam schuifelen we naar het eind van het jaar en behoedzaam zullen we voorlopig moeten blijven...

20-10-2020
Nieuwsbrief oktober 2020

Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.

Klik voor de nieuwsbrief van oktober 2020