Franeker

Nieuwsbrief december 2020

Behoedzaam schuifelen we naar het eind van het jaar en behoedzaam zullen we voorlopig moeten blijven...

Beste leden,

In september waren we nog hoopvol gestemd om in januari 2021 verlost te zijn van het COVID-19 virus. Helaas is dit niet het geval en is alle hoop gevestigd op de komende vaccinatie.

Het bestuur kan niet anders dan in deze situatie te besluiten om het volledige programma van dit seizoen te laten vervallen.We hopen dat we in september 2021 een herkansing krijgen. In onze vorige nieuwsbrief van september j.l.  hebben wij u gevraagd om 10 euro te willen overmaken voor het seizoen 2020-2021. U heeft in groten getale aan deze oproep voldaan waarvoor onze hartelijke dank.

Mocht deze oproep u ontgaan zijn, dan verzoeken wij u nogmaals om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL69RABO0132314088 t.n.v. Nut Franeker met vermelding van:
contributie 2020 – 2021 en uw postcode.

De leden, die zich hadden aangemeld voor de reis naar Brugge en Gent, hebben i.v.m. het faillissement van Dalstra Reizen een brief ontvangen van de SGR met het verzoek het mailadres door te geven.  Inmiddels heeft het bestuur contact gehad met de SGR. Duidelijk is, dat er geen recht is op teruggave van de € 50 p.p. die is ingehouden. Verdere contacten met de SGR zijn dus overbodig.

Wij vinden het buitengewoon spijtig, dat we elkaar niet op de gebruikelijke wijze persoonlijk alle goeds kunnen wensen in Bloemketerp, toch zijn onze wensen er niet minder om.


 

Activiteiten


Archief

20-09-2021
Nieuwsbrief Oktober 2021

De bijeenkomsten van november en december gaan NIET door.

28-01-2022
Jaap Kloosterhuis

50 jaar Lauwersmeer­gebied
Als medewerker van Staatsbosbeheer kent Kloosterhuis het gebied als zijn broekzak. Waarschijnlijk wordt zijn presentatie gevolgd door een excursie in het voorjaar (datum nog niet bekend).

15-02-2022
Tjalling van der Goot

De heer Van der Goot, bekend van het advocatenkantoor Anker en Anker, geeft ons inzicht in het werk van een strafpleiter.

18-03-2022
Gerard Alderliefste en Geartsje Zwerver: Frans en Fries

Hij zingt in het Frans en zij in het Fries: een fraaie combinatie, waarin bestaande taalgrenzen verdwijnen.

13-04-2022
Hymp Hamp

De acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zorgen met korte, komische sketches vol zelfspot en humor voor een hilarische avond.

17-01-2022
Grytz en Grize

Een prachtige muzikale afsluiting van het seizoen.

19-12-2021
Vocal Chain

Aanvang: 15.00 uur
Het koor met leden uit Harlingen en Franeker treedt voor ons op met hun Kerstprogramma.

18-11-2021
Jaarvergadering (en Peter Brusse)

Jaarvergadering aanvang: 19.30 uur.
Peter Brusse:
Na jarenlang correspondent in Londen te zijn geweest, kent Brusse de Engelsen op zijn duimpje en dat is, zeker in Brexit-tijden, zeer de moeite waard.

22-12-2020
Nieuwsbrief december 2020

Behoedzaam schuifelen we naar het eind van het jaar en behoedzaam zullen we voorlopig moeten blijven...

20-10-2020
Nieuwsbrief oktober 2020

Onlangs is het bestuur, coranproof, bijeengeweest om de stand van zaken op dit moment met elkaar te bespreken.

Klik voor de nieuwsbrief van oktober 2020